Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/573 02233 Paradisveien - Kabelfeil Gravearbeid Paradisveien OTERA INFRA AS 21.11.2018 10.12.2018
18/575 BM Skilt AS - Henrik We.gate - Elvegata, Plassering av containere. (RB) Arbeidstillatelse Elvegata BM SKILT AS 19.11.2018 31.12.2018
18/577 Lillemyrveien BRL Gravearbeid Lillemyrveien NET-WORK AS 03.12.2018 14.12.2018
18/578 Per Try AS - St. Olavs vei 33, Trekkehull, trekking av fiberkabel i eks.rør (RB) Gravearbeid St. Olavs vei PER TRY AS 20.11.2018 20.12.2018
18/579 Domkirken, nytt vanninlegg Gravearbeid Rådhusgata KARTEVOLL AS 26.11.2018 14.12.2018
18/581 BST AS Strømmeveien, tomtarbeid, GL Gravearbeid Strømmeveien BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 21.11.2018 30.04.2019
18/582 Posebyen del 5 Gravearbeid Rådhusgata KRISTIANSAND KOMMUNE 22.11.2018 31.12.2018
18/583 Reparasjon av rør, kumringer og kantstein Gravearbeid Magnus Barfots vei KASPAR STRØMME AS 26.11.2018 14.12.2018
18/584 Betongsprøyting/sikring av mur Arbeidstillatelse TT ANLEGG AS 21.11.2018 28.02.2019
18/585 Terra Anlegg AS Tordenskjolds gate 68, GL Gravearbeid Tordenskjolds gate TERRA ANLEGG AS 22.11.2018 14.12.2018
18/586 Svanedamsveien Gravearbeid Svanedamsveien KRISTIANSAND KOMMUNE 26.11.2018 28.12.2018
18/594 torsgate Gravearbeid Hugins gate KRISTIANSAND KOMMUNE 04.12.2018 04.02.2019
18/595 Olaf Isaachsen Gate Gravearbeid Olaf Isaachsens gate KRISTIANSAND KOMMUNE 03.12.2018 28.02.2019
18/596 Bjarne Suvatne og Sønner, Løvsangerveien 14, GL Gravearbeid Løvsangerveien BJARNE SUVATNE & SØNNER ANS 29.11.2018 14.12.2018
18/598 BM Skilt AS - Gyldenløves gate, Stillas på fortau. (RB) Arbeidstillatelse Gyldenløves gate BM SKILT AS 03.12.2018 21.12.2018
18/602 4000 Sjølystveien 23 Gravearbeid Sjølystveien PER TRY AS 05.12.2018 21.12.2018
18/603 Elgstien 16 (reparasjon vannlekkasje) Kristiansand Gravearbeid Elgstien SKILTLOS AS 06.12.2018 11.01.2019
18/604 Linjerydderen Geir Østrem As. Rigetjønnveien,trehogst under høyspentledning(js) Arbeidstillatelse Rigetjønnveien LINJERYDDEREN GEIR ØSTREM AS 10.12.2018 14.12.2018
< 1 2 3 4
©2018 Geomatikk as