Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/477 Per Try AS Grovikbakken og Grovikveien, kabelgrøft GL Gravearbeid Grovikveien Grovikbakken PER TRY AS 08.10.2018 31.05.2019
18/485 Per Try as Grovikveien 34-111 GL Gravearbeid Grovikveien PER TRY AS 10.10.2018 31.05.2019
18/486 Per Try as Grovikveien 1-32 GL Gravearbeid Grovikveien PER TRY AS 15.10.2018 31.05.2019
18/487 Per Try as Hånesveien og Havreveien, GL Gravearbeid Havreveien PER TRY AS 15.10.2018 31.05.2019
18/502 Bispegra, tomtearbeid, GL Gravearbeid Bispegra FJELLESTAD & HEGGLAND AS 22.10.2018 31.12.2019
18/520 VA Kokleheia Gravearbeid Kokleheia REPSTAD ANLEGG AS 01.11.2018 03.05.2019
18/521 Parkering langs Jaktoddveien Arbeidstillatelse Jaktoddveien SKANSKA NORGE AS 24.10.2018 01.07.2019
18/548 Kringsjå skole Gravearbeid Rosshaven Kongshavnveien AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS 25.03.2019 31.12.2019
18/563 Offentlig parkering, Sjømannsgate Arbeidstillatelse Sjømannsgata TOFIRE AS 26.11.2018 26.04.2019
18/581 BST AS Strømmeveien, tomtarbeid, GL Gravearbeid Strømmeveien BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 21.11.2018 30.04.2019
19/6 Nye VA-ledninger i Havnegata Gravearbeid Vestre Strandgate REPSTAD ANLEGG AS 07.01.2019 31.05.2019
19/11 generell vp 2019 Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR 07.01.2019 31.12.2020
19/13 Fiberprosjekt Grovikheia - kommunale veger (skjøtehull/graving til husstander) Kristiansand Gravearbeid Grovikveien SKILTLOS AS 07.01.2019 30.06.2019
19/15 Avløp Prestebekken Gravearbeid Jegersbergveien KRISTIANSAND KOMMUNE 07.01.2019 01.05.2019
19/19 Utbedring av veistubb. Paulen Gravearbeid Paulen PER TRY AS 14.01.2019 31.10.2019
19/27 Kristiansand Kommune - Tordenskjolds gate, Utskifting av VA. (RB) Gravearbeid Tordenskjolds gate KRISTIANSAND KOMMUNE 11.01.2019 28.06.2019
19/32 Korvettveien del 2 Gravearbeid Korvettveien KRISTIANSAND KOMMUNE 21.01.2019 31.12.2019
19/36 PK Entreprenør AS Bispegra 42, arbeid på bygg, GL Arbeidstillatelse Bispegra PK ENTREPRENØR AS 14.01.2019 31.12.2019
19/46 BM Skilt AS - Gyldenløves.gt 46-48, Stenging av fortau og P.plasser (RB) Arbeidstillatelse Gyldenløves gate BM SKILT AS 21.01.2019 03.05.2019
19/57 Grunnarbeider og VA Lumber teknopark Gravearbeid Lumberveien REPSTAD ANLEGG AS 28.01.2019 31.08.2019
19/60 Alfa Drift AS. Fjerne snø og is fra tak i Kvadraturen.Generell plan(js) Arbeidstillatelse Kirkegata ALFA DRIFT AS 29.01.2019 31.12.2020
19/61 Kartheia 21-29 Gravearbeid Kartheia KRISTIANSAND KOMMUNE 04.02.2019 30.04.2019
Viser 26 - 48 av 48 < 1 2