Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/491 Riving og oppføring av Dronningens gate 39 Arbeidstillatelse Dronningens gate MUR I SØR AS 25.10.2021 01.11.2022
21/524 Havnekvartalet - skiltplan, veganvisning Gravearbeid vestre strandgate TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO AS 12.11.2021 31.08.2022
21/584 KV51080 Bergstølveien- Arbeid ifm fiber – NewConnection-KN Gravearbeid Bergstølvegen NEWCONNECTION AS 10.12.2021 15.11.2022
21/591 KV 51805 Songdalsvegen – Luftstrekk og linjerydding ifm fiber – NewConnection Gravearbeid Songdalsvegen NEWCONNECTION AS 15.12.2021 15.11.2022
21/592 KV 52240 Røysland – Luftstrekk, ny stolpe, og skogsrydding for fiber – NewConnection Gravearbeid Røysland NEWCONNECTION AS 17.12.2021 15.11.2022
21/594 KV 52220 Mæselvegen KV 51920 Vatneliveien KV51490 Likleiva-Arbeid ifm fiber – NewConnection Gravearbeid Mæselvegen NEWCONNECTION AS 17.12.2021 15.11.2022
22/11 Grunn-Sør, Anleggsavkjørsler, Tangvall skole - HB Arbeidstillatelse Sentrumsveien, Gamle Høgskolevei, Stemveien GRUNN-SØR AS 06.01.2022 06.01.2023
22/26 Utskift/rensk av VA kummer/lokk - generell plan. Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE 17.01.2022 31.10.2022
22/28 Hamrevann Arbeidstillatelse AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 18.01.2022 31.12.2022
22/32 KV 20231 Kvarenesvn-Luftstrekk og gjenbruk av rør for fiber-NewConnection-KN Gravearbeid Kvarenesveien NEWCONNECTION AS 20.01.2022 31.08.2022
22/33 KV 20053 Kystveien, Luftstrekk for fiber-NewConnection-KN Gravearbeid Kystveien NEWCONNECTION AS 20.01.2022 31.08.2022
22/55 OT FTTH Kristiansand - Stupstad-Kgrav-trase-NewConnection-KN Gravearbeid Vatnelivegen, Likleiva NEWCONNECTION AS 07.01.2022 15.11.2022
22/58 Omlegging Slottevegen Gravearbeid Frigstadvegen FINSLAND ANLEGG AS 15.02.2022 15.11.2022
22/62 Kv17350 Sjølystveien - Nytt dekke på fortau (JAA) Gravearbeid Sjølystveien KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS 11.02.2022 01.11.2022
22/71 Kv19720 Vågsbygd Ringvei - Nye Leiligheter - Bico Bygg og Innredning AS (JAA) Arbeidstillatelse Bosmyrveien BICO BYGG OG INNREDNING AS 08.02.2022 31.12.2022
22/79 Tverrveien Gravearbeid Tverrmoen KRISTIANSAND KOMMUNE 21.02.2022 31.08.2022
22/80 kastebane lund Gravearbeid Teglverksveien KRISTIANSAND KOMMUNE 21.02.2022 15.08.2022
22/83 Prosjekt 1508 Fv456 Hølleveien GS-veg Gravearbeid Gnr/Bnr: 418/57 REPSTAD ANLEGG AS 01.03.2022 01.12.2022
22/84 Baneheia Park - Fase 1 Gravearbeid Gnr/Bnr: 299/63, Fjellgata, Kirkegata, Banehaven, Tordenskjolds gate CONSTO AS 28.02.2022 31.12.2023
22/85 Prosjekt 1508 Fv456 Hølleveien GS-veg, Nygårdsheia Gravearbeid Nygårdsheia REPSTAD ANLEGG AS 01.03.2022 01.12.2022
22/88 Riggplass Torsvikkleiva Gravearbeid Torsvikkleiva KRISTIANSAND KOMMUNE 24.02.2022 31.03.2023
22/95 KV 20176 Håklova og KV 20233 Buaneveien, Luftstrekk og graving for fibe-NewCon-KN Gravearbeid Gnr/Bnr: 85/27 NEWCONNECTION AS 24.02.2022 31.08.2022
22/103 Breimyrveien Gravearbeid Breimyråsen KRISTIANSAND KOMMUNE 08.03.2022 28.10.2022
22/106 Grunnarbeider Stemmane 32 Gravearbeid Stemmane REPSTAD ANLEGG AS 14.03.2022 31.10.2022
22/114 Skålevigsgarden 16 Gravearbeid Skålevigsgarden KARTEVOLL AS 21.03.2022 30.09.2022
Viser 26 - 50 av 141 < 1 2 3 4 .. 6 >