Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/477 Per Try AS Grovikbakken og Grovikveien, kabelgrøft GL Gravearbeid Grovikbakken Grovikveien PER TRY AS 08.10.2018 31.05.2019
18/485 Per Try as Grovikveien 34-111 GL Gravearbeid Grovikveien PER TRY AS 10.10.2018 31.05.2019
18/486 Per Try as Grovikveien 1-32 GL Gravearbeid Grovikveien PER TRY AS 15.10.2018 31.05.2019
18/487 Per Try as Hånesveien og Havreveien, GL Gravearbeid Havreveien PER TRY AS 15.10.2018 31.05.2019
18/502 Bispegra, tomtearbeid, GL Gravearbeid Bispegra FJELLESTAD & HEGGLAND AS 22.10.2018 31.12.2019
18/520 VA Kokleheia Gravearbeid Kokleheia REPSTAD ANLEGG AS 01.11.2018 03.05.2019
18/521 Parkering langs Jaktoddveien Arbeidstillatelse Jaktoddveien SKANSKA NORGE AS 24.10.2018 01.07.2019
18/533 Sikring av eksisterende tørrmurer Gravearbeid Fidjeåsen TT ANLEGG AS 05.11.2018 28.02.2019
18/563 Offentlig parkering, Sjømannsgate Arbeidstillatelse Sjømannsgata TOFIRE AS 26.11.2018 26.04.2019
18/567 Ny brakkerigg ved Torridal skole Gravearbeid Setesdalsveien KARTEVOLL AS 20.11.2018 28.02.2019
18/568 Ny brakkerigg ved lekeområdet på Høyetun. Gravearbeid Høietun KARTEVOLL AS 20.11.2018 28.02.2019
18/581 BST AS Strømmeveien, tomtarbeid, GL Gravearbeid Strømmeveien BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 21.11.2018 30.04.2019
18/584 Betongsprøyting/sikring av mur Arbeidstillatelse TT ANLEGG AS 21.11.2018 28.02.2019
18/595 Olaf Isaachsen Gate Gravearbeid Olaf Isaachsens gate KRISTIANSAND KOMMUNE 03.12.2018 28.02.2019
19/4 E18 Håneskrysset Arbeidstillatelse Gnr/bnr: 200/10 TT ANLEGG AS 07.01.2019 17.04.2019
19/5 Elgstien VA Gravearbeid Elgstien KRISTIANSAND KOMMUNE 07.01.2019 04.03.2019
19/6 Nye VA-ledninger i Havnegata Gravearbeid Vestre Strandgate REPSTAD ANLEGG AS 07.01.2019 31.05.2019
19/7 Bjørndalen kryssing av vei Gravearbeid Gnr/Bnr: 200/16 HOLBÆK ANLEGG AS 07.01.2019 31.03.2019
19/11 generell vp 2019 Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR 07.01.2019 31.12.2020
19/13 Fiberprosjekt Grovikheia - kommunale veger (skjøtehull/graving til husstander) Kristiansand Gravearbeid Grovikveien SKILTLOS AS 07.01.2019 30.06.2019
19/14 Sagebakken Gravearbeid Sagebakken RØRLEGGER FRIGSTAD AS 08.01.2019 01.03.2019
19/15 Avløp Prestebekken Gravearbeid Jegersbergveien KRISTIANSAND KOMMUNE 07.01.2019 01.05.2019
19/16 Torgeir Åsland, Grimsvollen 10, GL Gravearbeid Grimsvollen TORGEIR ÅSLAND 08.01.2019 12.04.2019
19/19 Utbedring av veistubb. Paulen Gravearbeid Paulen PER TRY AS 14.01.2019 31.10.2019
Viser 26 - 50 av 71 < 1 2 3 >