Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/2100 Nygård Skole, utbedre uteområde - ØU Arbeidstillatelse Nygårdsheia FJELLESTAD & HEGGLAND AS 10.02.2020 20.07.2020
20/2102 Kv51620 Mjåvannsvegen 68, ny grøft fra bygg til kum(telenor) Eltel Networks / Per Try TJ Gravearbeid Mjåvannsvegen PER TRY AS 01.03.2020 28.04.2020
20/2104 johan ødegardsvei 79 Ronald Arbeidstillatelse Johan Øydegards vei KRISTIANSAND KOMMUNE 12.02.2020 08.04.2020
20/2106 Bjørndalen midlertidig GS vei Gravearbeid Bjørndalen allé HOLBÆK ANLEGG AS 10.02.2020 10.08.2020
20/2107 Fiberprosjekt Stokkelandsskogen - Kommunale veger (graving/rørlegging) Kristiansand Gravearbeid Høgskoleveien SKILTLOS AS 17.02.2020 30.04.2020
20/2111 VA-grøft Strømsheia Gravearbeid Gnr/Bnr: 200/11 TT ANLEGG AS 17.02.2020 13.07.2020
20/2113 Johan Øydegardsvei Gravearbeid Johan Øydegards vei LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS 19.02.2020 06.04.2020
20/2114 Skiltplan anleggstrafikk Vigeveien 10B-10F - fjellestad & Heggland AS TJ Arbeidstillatelse Vigeveien FJELLESTAD & HEGGLAND AS 17.02.2020 30.11.2020
20/2118 Sagebakken overløp Gravearbeid Sagebakken RØRLEGGER FRIGSTAD AS 18.02.2020 08.05.2020
20/2125 Stilasfag AS - stillas utenfor Deli de Luca - ØU Arbeidstillatelse Tollbodgata, Markens gate STILLASFAG AS 24.02.2020 17.05.2020
20/2126 5449. Markensgate 20A. HG BYGG AS Gravearbeid Markens gate PER TRY AS 24.02.2020 01.07.2020
20/2127 3385 Roligheden gård Gravearbeid Teglverksveien LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS 24.02.2020 15.04.2020
20/2128 4589 Relacom hestehovstein- soleieveien Gravearbeid Hestehovstien, Soleieveien PER TRY AS 25.02.2020 01.05.2020
20/2129 Søppel conteiner Gravearbeid Gamle Høgskolevei REPSTAD ANLEGG AS 09.03.2020 08.05.2020
20/2130 bytte av vannkummer gullveien Gravearbeid Gullveien KRISTIANSAND KOMMUNE 10.03.2020 29.05.2020
20/2133 Balchens vei - Parkering forbudt Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE 02.03.2020 01.05.2020
20/2135 Fjernvarme til Strømmehaven Gravearbeid Strømmeveien REPSTAD ANLEGG AS 03.03.2020 24.04.2020
20/2136 PerTryAS. Grave for omlegging av strøm Kvadraturen, Holbergs gate - HB Gravearbeid Tollbodgata, Rådhusgata, Holbergs gate PER TRY AS 10.03.2020 01.05.2020
20/2139 Bråvannsløkka 2 Gravearbeid Bråvannsløkka KARTEVOLL AS 09.03.2020 30.04.2020
20/2140 Utbedring av VA-ledninger Grim - KIV-CØ Gravearbeid Setesdalsveien, Olaf Isaachsens gate, Palle Rosenkrantz gate, Materialstykket, Grimsvollen KRISTIANSAND KOMMUNE 09.03.2020 30.10.2020
20/2141 4691 Oneco Inpumlsjord Sødal terrasse Gravearbeid Sødal terrasse PER TRY AS 05.03.2020 01.05.2020
20/2142 Ladestasjon Eg Gravearbeid Egsveien KRISTIANSAND KOMMUNE 09.03.2020 01.05.2020
20/2143 4590 Relacom Konges gate 75 Gravearbeid Kongens gate PER TRY AS 06.03.2020 01.05.2020
20/2144 Midlertidig omlegging vannledning Solbergveien Gravearbeid Solbergveien TT ANLEGG AS 16.03.2020 04.05.2020
20/2145 Markensgate 55 vedlikehold VA, arbeid i kum - Kristiansand kommune TJ Arbeidstillatelse Markens gate KRISTIANSAND KOMMUNE 06.03.2020 26.06.2020
Viser 51 - 75 av 109 < 1 2 3 4 5 >