Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2328
Entreprenør REPSTAD ANLEGG AS
Start 22.06.2020
Slutt 14.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Oftenesheia 35 -99
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.06.2020
Tittel Oftenesviga Boligfelt
Byggherre
Organisasjon: REPSTAD EIENDOM AS (orgnr.: 984046278)
Kontaktperson: Ole Johan Bueklev (tlf.: 91774747)