Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2053
Entreprenør MESTA AS
Start 13.01.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 13.01.2020
Tittel Generell plan, kortvarig arb. vedlikehold av veglys- Mesta elektro as CØ
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974778335)
Kontaktperson: Johan Henrik Sæther (tlf.: 41329263)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
se liste i plan (tlf.: 41329263)