Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2025
Entreprenør NORVA24 SØRMILJØ AS
Start 01.01.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Rådusgata 18
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.12.2019
Tittel Norva24 - Generell plan akutte VA-arbeider, KV i Kristiansand kommune- C.Ø 48 15 45 09
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974778335)
Kontaktperson: Kjell Einar Liane (tlf.: 95231399)
Stedsansvarlig
se liste i plan (tlf.: 91793214)
Ansvarshavende
Arild Kristensen (tlf.: 91793214)