Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1851
Entreprenør KRISTIANSAND KOMMUNE
Start 16.09.2019
Slutt 30.04.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stadionveien 1 -21
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.09.2019
Tittel Stadionveien.Rehab. av VA-ledninger.Vegen stengt(js)
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE (orgnr.: 963296746)
Kontaktperson: Kjell Arild Vetrhus (tlf.: 98287917)
Stedsansvarlig
Hans Ivar Eieland (tlf.: 95221082)
Ansvarshavende
Håvard Moen (tlf.: 90055208)