Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1846
Entreprenør BM SKILT AS
Start 16.09.2019
Slutt 15.06.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Sjølystveien 2 -100
Søknad gjelder Brakke, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 11.09.2019
Tittel BM Skilt AS / Kruse Smith AS - Sjølystveien. Div utbygging, omlegging av trafikk.mm RB
Byggherre
Organisasjon: KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS (orgnr.: 971801042)
Kontaktperson: Svenn Eskild Kristiansen (tlf.: 91564804)
Stedsansvarlig
Svenn Eskild Kristiansen (tlf.: 91564804)
Ansvarshavende
Kåre Eikeland (tlf.: 91614799)