Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1769
Entreprenør KRISTIANSAND KOMMUNE
Start 12.08.2019
Slutt 27.03.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Johan Øydegards vei 48 -81
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.07.2019
Tittel Johan Øydegardsvei
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE (orgnr.: 963296746)
Kontaktperson: Kjell Arild Vetrhus (tlf.: 98287917)
Stedsansvarlig
Ronald Hansen (tlf.: 41535074)
Ansvarshavende
Håvard.Moen (tlf.: 90055208)