Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1733
Entreprenør KRISTIANSAND KOMMUNE
Start 17.06.2019
Slutt 30.04.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tordenskjolds gate 11 -38A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.06.2019
Tittel Tordenskjoldsgate.Utskifting av VA fase 2(js)
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE (orgnr.: 963296746)
Kontaktperson: Bjørn Kristian Kristensen (tlf.: 41535067)
Stedsansvarlig
Bjørn Anders Strand (tlf.: 90969568)
Ansvarshavende
Bjørn Kristian Kristensen (tlf.: 41535067)