Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1416
Entreprenør KRISTIANSAND KOMMUNE
Start 11.01.2019
Slutt 15.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tordenskjolds gate 1 -20
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.01.2019
Tittel Kristiansand Kommune - Tordenskjolds gate, Utskifting av VA. (RB)
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974778335)
Kontaktperson: Bjørn Kristian Kristensen (tlf.: 41535067)
Stedsansvarlig
Bjørn Anders Strand (tlf.: 90969568)
Ansvarshavende
Bjørn Kristian Kristensen (tlf.: 41535067)