Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1316
Entreprenør AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Start 25.03.2019
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kongshavnveien 86 -111
Rosshaven 29 -65
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Nybygg/ hus/ mur/ garasje, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.11.2018
Tittel Kringsjå skole
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974778335)
Kontaktperson: Håvard Harildstad (tlf.: 91344822)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Kim Olsen (Heldal Entreprenør AS) (tlf.: 91601477)