Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/1255
Entreprenør PER TRY AS
Start 08.10.2018
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Grovikveien 41 -67
Grovikbakken 2 -12
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.10.2018
Tittel Per Try AS Grovikbakken og Grovikveien, kabelgrøft GL
Byggherre
Organisasjon: ALTIFIBER AS (orgnr.: 985279853)
Kontaktperson: Stefan Wassengen (tlf.: 99314539)
Stedsansvarlig
Torlief Robstad (tlf.: 91683564)
Ansvarshavende
Knut Sigvart Hægeland (tlf.: 90172302)