Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/140
Entreprenør HSH ENTREPRENØR AS
Start 04.06.2018
Slutt 01.07.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier St. Olavs vei 22 -39
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 06.04.2018
Tittel HSH Entreprenør AS - St. Olavs vei 22, Trafikk inn/ut over fortau og gs.vei - (RB)
Byggherre
Organisasjon: HSH ENTREPRENØR AS (orgnr.: 920022138)
Kontaktperson: Steffen Homme (tlf.: 97050153)
Stedsansvarlig
Asmund Dovland (tlf.: 90538174)
Ansvarshavende
Frode Sørli (tlf.: 48168202)