Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/725
Entreprenør BM SKILT AS
Start 01.01.2018
Slutt 16.01.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Rådhusgata 21E -35A
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.12.2017
Tittel BM Skilt AS og Kruse Smith AS - Rådhusgata 34, Sykkelparkering - (RB)
Byggherre
Organisasjon: KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS (orgnr.: 971801042)
Kontaktperson: Tor Arne Åsen (tlf.: 48022298)
Stedsansvarlig
Tor Arne Aasen (tlf.: 48022298)
Ansvarshavende
Kåre Eikeland (tlf.: 48022298)