Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/659
Entreprenør VISINOR FJELL SØR AS
Start 28.08.2017
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid, Lift, Container, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 28.08.2017
Tittel Fjellsikring 2017 Enklere Arbeider
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974778335)
Kontaktperson: Terje Kvarsten (tlf.: 916 65 954)
Stedsansvarlig
Benjamin Gunvaldsen (tlf.: 80043500)
Ansvarshavende
Roger Strand (tlf.: 46976199)
Anders Homme (tlf.: 918 96 986)