Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/342 Ny Varoddbrua - forberedende arbeider omlegging Varodden Gravearbeid VAREN REPSTAD ANLEGG AS 01.06.2017 01.06.2020
17/399 Riggområde for bygging av ny Varoddbru Gravearbeid Torsvikveien REPSTAD ANLEGG AS 22.06.2017 10.06.2020
17/497 Fjellsikring 2017 Enklere Arbeider Arbeidstillatelse VISINOR FJELL SØR AS 28.08.2017 30.12.2019
17/634 Kaspar Strømme AS - Justvik 116/4 Vei, infrastruktur, boligområde B1-B2 - ( R.B ) Gravearbeid Kvernhusheia KASPAR STRØMME AS 01.01.1 29.06.2019
17/724 Sør Miljø AS - Generell plan, Inspeksjin i rør på kommunale veier 2018 - (RB) Arbeidstillatelse SØRMILJØ SØGNE RØRSERVICE AS 06.01.2018 06.01.2020
18/4 Traftec AS - Generell plan, vedlikehold av veilys, Kristiansand Kommune 2.år - (RB) Arbeidstillatelse TRAFTEC AS 02.01.2018 31.12.2019
18/6 Haumyrveien 51 Arbeidstillatelse Haumyrveien KRISTIANSAND KOMMUNE 04.01.2018 01.07.2019
18/12 Generell VP 2018 - KIV Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE 08.01.2018 08.01.2020
18/140 HSH Entreprenør AS - St. Olavs vei 22, Trafikk inn/ut over fortau og gs.vei - (RB) Arbeidstillatelse St. Olavs vei HSH ENTREPRENØR AS 04.06.2018 01.07.2019
18/192 BM Skilt AS - Tretjønnveien, Vask av kamera, Manuell dirigering - RB Arbeidstillatelse Presteheia BM SKILT AS 05.05.2018 31.12.2019
18/247 Bjørndalen Arbeidstillatelse Bjørndalsheia HOLBÆK ANLEGG AS 04.06.2018 01.07.2022
18/280 Relacom AS - Generell skiltplan, Rep, feilsøking, kabel i kum / stolpe.RB Arbeidstillatelse RELACOM AS 12.11.2018 31.10.2019
18/399 Bystranda Blå Gravearbeid Batterigata KASPAR STRØMME AS 30.08.2018 03.07.2019
18/432 Mur I Sør as Kvartal II, tomtarbeid, GL Gravearbeid Kirkegata Tordenskjolds gate Kristian IVs gate MUR I SØR AS 19.09.2018 31.12.2019
18/464 Kjerrane Gravearbeid Gamle Mandalsvei KRISTIANSAND KOMMUNE 03.10.2018 12.07.2019
18/465 BST AS Vestre Strandgate 37, Taxi parkering. GL Arbeidstillatelse Vestre Strandgate BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 12.10.2018 03.07.2019
18/502 Bispegra, tomtearbeid, GL Gravearbeid Bispegra FJELLESTAD & HEGGLAND AS 22.10.2018 31.12.2019
18/521 Parkering langs Jaktoddveien Arbeidstillatelse Jaktoddveien SKANSKA NORGE AS 24.10.2018 01.07.2019
18/548 Kringsjå skole Gravearbeid Kongshavnveien Rosshaven AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS 25.03.2019 31.12.2019
18/563 Offentlig parkering, Sjømannsgate Arbeidstillatelse Sjømannsgata TOFIRE AS 26.11.2018 05.07.2019
19/11 generell vp 2019 Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE TEKNISK SEKTOR 07.01.2019 31.12.2020
19/13 Fiberprosjekt Grovikheia - kommunale veger (skjøtehull/graving til husstander) Kristiansand Gravearbeid Grovikveien SKILTLOS AS 07.01.2019 30.06.2019
Viser 1 - 25 av 31 1 2 >