Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30982
Registrert 11.01.2023
Firma Kristiansand kommune- VA
Start 06.02.2023
Slutt 30.04.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Erlend Myrhaug
Kontakt telefon 48295671
Arbeidets art Sanering av kommunal vannledning i Rigetjønnveien. Mesteparten av anlegget utføres som NO-dig.