Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23551
Registrert 23.11.2020
Firma Kristiansand kommune- VA
Start 01.02.2021
Slutt 21.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Erlend Myrhaug
Kontakt telefon 48295671
Arbeidets art Separere AF ledning fra Marvikskrysset til Kuholmen PS. Overvannsledning og spillvannslending her kan avlaste ledninger som skal etableres mot Konsgsgårdbukta.