Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22556
Registrert 02.09.2020
Firma Agder Energi Nett AS
Start 01.11.2020
Slutt 01.03.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trygve Dahl
Kontakt telefon 90123381
Arbeidets art Bestående 22 kV høyspentlinje skal erstattes av jordkabel. I tillegg skal nettstasjonen på Stokkeland skole rehabiliteres.