Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22468
Registrert 27.08.2020
Firma Agder Energi Varme AS
Start 01.10.2020
Slutt 31.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bernt Thorbjørnsen
Kontakt telefon 91371262
Arbeidets art Stikkledning til Slottet - Fjernvarme Tilknytte eksisterende kjøleledning for Slottet til fjernkjøling i todenskjoldsgate