Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22278
Registrert 12.08.2020
Firma Agder Energi Varme AS
Start 31.08.2020
Slutt 31.10.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bernt Thorbjørnsen
Kontakt telefon 91371262
Arbeidets art Stikkledning fjernvarme til Skibåsen 1 ( Nissan forhandler)