Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21902
Registrert 26.06.2020
Firma Kristiansand kommune - Vei og Prosjekt
Start 03.08.2020
Slutt 22.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Asbjørn Østefjells
Kontakt telefon 90538533
Arbeidets art Fjellestad & Heggland skal grave for nye VA-ledninger. Det er hensiktsmessig å gjøre stikkledninger og annet arbeide samtidig, for å ikke påføre neste aktør unødvendig store kostnader med fresing og asfaltering av kvartalet.