Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18504
Registrert 26.08.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 02.09.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gunnar Lande
Kontakt telefon 48018497
Arbeidets art Kabelgrøft for fiber