Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17619
Registrert 24.05.2019
Firma Agder Energi Varme AS
Start 12.06.2019
Slutt 20.09.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bernt Thorbjørnsen
Kontakt telefon 91371262
Arbeidets art Legging av fjernvarmerør