Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17336
Registrert 03.05.2019
Firma Kristiansand kommune - Vei og Prosjekt
Start 20.05.2019
Slutt 31.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Gunnar Gjermundnes
Kontakt telefon 91665953
Arbeidets art Asfaltering gang/sykkelsti