Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15999
Registrert 05.11.2018
Firma Telenor Norge AS
Start 14.11.2018
Slutt 01.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Kristian Lohne
Kontakt telefon 91530926
Arbeidets art Kabelgrøft for fremføring fiber til Festninga. Pga annen type feil.