Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15731
Registrert 05.11.2018
Firma Kristiansand kommune - Vei og Prosjekt
Start 04.03.2019
Slutt 02.03.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jon Petter Langfeldt
Kontakt telefon 97050083
Arbeidets art Prosjektering er estimert ferdig Januar 2019. Opparbeidelse av bro fra Kjøita til Elvegata samt etablering av kryss Elvegata - Rådhusgata. Fabrikasjon ca. 1 år fra tildeling kontrakt.