Gravesøknader i Kristiansand kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansand kommune

Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i journalpost 20/1416-1 hos saksbehandlende enhet Kristiansand kommune - Vei- og Prosjektavdelingen. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser