Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/409 Intensiv belysning Gravearbeid Hånesveien BM ANLEGG AS 10.09.2018 01.10.2018
18/410 Henrik Wergelandsgate Lysutfall, kabelfeil 03.09.18 Gravearbeid Henrik Wergelands gate BM ANLEGG AS 10.09.2018 01.10.2018
18/414 Kanalbyen Gravearbeid Sjølystveien KASPAR STRØMME AS 12.09.2018 02.11.2018
18/415 Siktsone Arenfeldtsvei Gravearbeid Arenfeldts vei KRISTIANSAND KOMMUNE 12.09.2018 28.09.2018
18/417 Tollboden kabelfeil Gravearbeid Vestre Strandgate BM ANLEGG AS 14.09.2018 01.10.2018
18/419 graving bak hus,huldertun 32 Arbeidstillatelse HAN MED TRAKTOREN AS 11.09.2018 28.09.2018
18/422 Kaspar Strømme AS - Sømsveien 12 - VA grøft, kum m.m. i KV, for tilkobling ute i Fv3. J.K.L. Gravearbeid Sømsveien KASPAR STRØMME AS 13.09.2018 04.10.2018
18/423 BST AS Kristians IV gate 13-29, plugge VA, GL Gravearbeid Kristian IVs gate BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 17.09.2018 28.09.2018
18/428 Frustøl As. Utbedring setningskader på overvann.GS veg Korvettveien(js) Gravearbeid Korvettveien FRUSTØL AS 17.09.2018 28.09.2018
18/431 BST AS Vestre Strandgate 33 arbeid på bygg, GL Gravearbeid Vestre Strandgate BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 19.09.2018 30.04.2019
18/433 BST AS Hyllebakken, kabelgrøft, GL Gravearbeid Hyllebakken BST ANLEGG & UTEMILJØ AS 19.09.2018 31.10.2018
< 1 .. 3 4 5
©2018 Geomatikk as