Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/328 Fibergraving Mosby for Bulk Gravearbeid Kiledalen REIME TORBJØRN 07.08.2018 05.10.2018
18/329 Va arbeid Haumyrveien Gravearbeid Haumyrveien KRISTIANSAND KOMMUNE 06.08.2018 26.10.2018
18/331 BM Skilt AS-Østre Strandgate 7, stillas på fortau(js) Arbeidstillatelse BM SKILT AS 06.08.2018 31.10.2018
18/332 Fjernvarme Gravearbeid Lumberodden REPSTAD ANLEGG AS 22.08.2018 26.10.2018
18/340 Graving for fjernvarme Agder Energi Gravearbeid Bryggelia TT ANLEGG AS 27.08.2018 21.09.2018
18/341 Vardåsen skole Gravearbeid Vardåsveien LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS 20.08.2018 24.09.2018
18/348 Kartevoll AS - Grasdalen, Graving for ny høyspentkabel. (RB) Gravearbeid Grasdalen KARTEVOLL AS 16.08.2018 29.09.2018
18/349 Fjellestad & Heggland as Kronprinsenes gate 7A GL Gravearbeid Kronprinsens gate FJELLESTAD & HEGGLAND AS 31.08.2018 28.09.2018
18/352 odinsgate Gravearbeid Odins gate KRISTIANSAND KOMMUNE 16.08.2018 28.09.2018
18/353 Stengt vei Hannevik terrasse Gravearbeid Vesterveien TT ANLEGG AS 21.08.2018 28.09.2018
18/354 Kjøling Havnegata Gravearbeid Vestre Strandgate REPSTAD ANLEGG AS 20.08.2018 31.10.2018
18/355 Midlertidig stenging av Bryggelia Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 13/1553 SKANSKA NORGE AS 17.09.2018 14.06.2019
18/356 Tangen Blå Gravearbeid Julius Hougens plass KASPAR STRØMME AS 16.08.2018 04.12.2018
18/357 Fjellestad & Heggland AS. Johan Øydegards vei 6A. Påkobling vann og spillvann(js) Gravearbeid Johan Øydegards vei FJELLESTAD & HEGGLAND AS 27.08.2018 21.09.2018
18/358 4441 Tordenskoldgate Jess Gravearbeid Tordenskjolds gate PER TRY AS 20.08.2018 21.09.2018
18/360 Veistenging Torsvikveien ved støping av ny Varoddbro Arbeidstillatelse Torsvikveien REPSTAD ANLEGG AS 03.09.2018 31.12.2018
18/361 PS Anlegg as Gravane 22, kabelgrøft GL Gravearbeid Gravane PS ANLEGG AS 21.08.2018 28.09.2018
18/362 Lømslandsvei 25 (graving/Kryssing) Gravearbeid Lømslands vei SKILTLOS AS 21.08.2018 28.09.2018
18/363 KV Tretjønnveien 100 (graving/skjøtehull) Kristiansand. Ref: 24101806 Gravearbeid Tretjønnveien SKILTLOS AS 21.08.2018 21.09.2018
18/365 Fjernvarme Skibåsen 5-13 Gravearbeid Skibåsen REPSTAD ANLEGG AS 27.08.2018 30.11.2018
18/366 Va arbeid Sidevei Haumyrveien ved nr 58 Gravearbeid Haumyrveien KRISTIANSAND KOMMUNE 27.08.2018 05.10.2018
18/367 Graving Haumyrveien ved nr 51 Gravearbeid Haumyrveien KRISTIANSAND KOMMUNE 17.09.2018 14.12.2018
18/372 Ny veg Gimleveien Gravearbeid Jegersbergveien KRISTIANSAND KOMMUNE 27.08.2018 26.10.2018
18/373 Markensgate Opprustning Gravearbeid Markens gate KRISTIANSAND KOMMUNE 29.08.2018 30.11.2018
18/374 4440 Østre strand gt 80 Gravearbeid Øster strandgate 80 PER TRY AS 27.08.2018 28.09.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as