Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/509 Fjernvarme til Østre Strandgate 60B Gravearbeid HOLBERGS GATE ØSTRE STRANDGATE KONGENS GATE REPSTAD ANLEGG AS 11.09.2017 22.12.2017
17/511 Kartevoll AS - Tors gate 4. Fjerne mur og ny VA. (J.K.L.) Gravearbeid Tors gate KARTEVOLL AS 06.09.2017 22.12.2017
17/514 Innfrastruktur Magnus barfotsvei Gravearbeid MAGNUS BARFOTS VEI KASPAR STRØMME AS 04.09.2017 01.05.2018
17/520 Opparbeidels av nytt Lelighetskompleks Gravearbeid HESTEHOVSTIEN AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 12.09.2017 31.12.2017
17/533 Terra Anlegg AS Sjølystveien 2 GL Gravearbeid Sjølystveien TERRA ANLEGG AS 20.09.2017 15.12.2017
17/535 torsgate garasjer Gravearbeid Bispeveien KRISTIANSAND KOMMUNE 20.09.2017 15.12.2017
17/553 Fiber til Agder Allé 4 - KV Marviksveien x KV Agder Allé (graving/kryssing/kumarbeid). Ref: GP-2179 Gravearbeid Agder allé SKILTLOS AS 02.10.2017 22.12.2017
17/558 BM Skilt AS - Gravane 22, Sjølystveien. Renoveringsarbeider bygg, fortau stengt. (J.K.L.) Arbeidstillatelse Gravane BM SKILT AS 25.09.2017 22.12.2017
17/562 Eigevannsveien Gravearbeid Eigevannskollen KRISTIANSAND KOMMUNE 16.10.2017 15.12.2017
17/575 Ny veg til Kjevik Gravearbeid Beryllveien STATENS VEGVESEN 27.09.2017 24.02.2018
17/587 Bliksheia 87-89 Arbeidstillatelse Bliksheia KRISTIANSAND KOMMUNE 16.10.2017 30.12.2017
17/594 Utblokking Balchens vei Gravearbeid Balchens vei KRISTIANSAND KOMMUNE 23.10.2017 29.12.2017
17/597 Fjellestad & Heggland AS Lumbertoppen 12, GL Gravearbeid Lumberveien FJELLESTAD & HEGGLAND AS 20.10.2017 31.12.2017
17/605 BM Skilt AS - Kronprinsens gate, Fortau stengt - R.B. Arbeidstillatelse Kronprinsens gate BM SKILT AS 23.10.2017 23.12.2017
17/606 Frustøl AS - St. Olavs vei 45 og 47 Grave for Fjernvarme - R.B. Gravearbeid St. Olavs vei FRUSTØL AS 30.10.2017 15.12.2017
17/617 stengt vei spregning Arbeidstillatelse Eigevannskollen KRISTIANSAND KOMMUNE 26.10.2017 15.12.2017
17/618 Brinken / Kokleheia, utskifting av ledningsnett Gravearbeid Kokleheia REPSTAD ANLEGG AS 06.11.2017 13.04.2018
17/620 4408 Relacom Get Tinnheiveien Gravearbeid Tinnheiveien PER TRY AS 02.11.2017 15.12.2017
17/627 Olav Martin Sørli AS, Bellevue 2, GL Gravearbeid Bellevue AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 08.11.2017 15.12.2017
17/628 Tretjønnveien 100 - bom Gravearbeid Tretjønnveien KRISTIANSAND KOMMUNE 13.11.2017 15.12.2017
17/631 Per Try AS - Olav Trygvasons vei-vanntårn. Kabelgrøft for TDC fiber. (J.K.L.) Gravearbeid Olav Trygvasons vei PER TRY AS 06.11.2017 30.12.2017
17/632 Avfallstasjon Kristian 4sgate 70 Gravearbeid Henrik Wergelands gate KRISTIANSAND KOMMUNE 06.11.2017 29.12.2017
17/633 Torsgate parkering forbudt Arbeidstillatelse Tors gate KRISTIANSAND KOMMUNE 06.11.2017 29.12.2017
17/634 Kaspar Strømme AS - Justvik 116/4 Vei, infrastruktur, boligområde B1-B2 - ( R.B ) Gravearbeid Kvernhusheia KASPAR STRØMME AS 06.11.2017 01.05.2018
17/635 Eltel Networks as Hyllelia 25-33 GL Gravearbeid Hyllelia ELTEL NETWORKS AS 08.11.2017 15.12.2017
< 1 2 3 4 5 >
©2017 Geomatikk as