Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/163 Oppgradering Vesterveien for Statens vegvesen_parkering forbudt langs vei Oppgradering Vesterveien Arbeidstillatelse HANNEVIK TERRASSE TT ANLEGG AS 31.10.2017 01.11.2018
17/17 Randesund hageby byggetrinn 3 Gravearbeid Lianeringvei AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 08.02.2018 31.12.2018
17/342 Ny Varoddbrua - forberedende arbeider omlegging Varodden Gravearbeid VAREN REPSTAD ANLEGG AS 01.06.2017 01.06.2020
17/399 Riggområde for bygging av ny Varoddbru Gravearbeid Torsvikveien REPSTAD ANLEGG AS 22.06.2017 10.06.2020
17/412 Rådhusgata stengt ifm kraning til fasade, Kruse Smith ( R.B.) Arbeidstillatelse RÅDHUSGATA BM SKILT AS 23.03.2018 31.10.2018
17/433 Kaspar Strøme as, St Olavs vei EL Gravearbeid ST. OLAVS VEI KASPAR STRØMME AS 22.08.2018 31.12.2018
17/446 Gyldenløvesgate VA Gravearbeid GYLDENLØVES GATE KRISTIANSAND KOMMUNE 04.09.2017 30.11.2018
17/450 torsgate del3 Gravearbeid TORS GATE KRISTIANSAND KOMMUNE 08.08.2017 28.09.2018
17/497 Fjellsikring 2017 Enklere Arbeider Arbeidstillatelse VISINOR FJELL SØR AS 28.08.2017 31.12.2018
17/597 Fjellestad & Heggland AS Lumbertoppen 12, GL Gravearbeid Lumberveien FJELLESTAD & HEGGLAND AS 20.10.2017 28.12.2018
17/634 Kaspar Strømme AS - Justvik 116/4 Vei, infrastruktur, boligområde B1-B2 - ( R.B ) Gravearbeid Kvernhusheia KASPAR STRØMME AS 06.11.2017 30.11.2018
17/677 VA Brinken / Kokleheia, utskifting av ledningsnett. Gjelder fra kryss Brinken/Kokleheia til Brinken 18 samt påkobling brakke ved Kokleheia 22 Gravearbeid Brinken REPSTAD ANLEGG AS 22.08.2018 31.10.2018
17/685 Mur i Sør as Palle Rosenkrantz gate 15 GL Arbeidstillatelse Palle Rosenkrantz gate MUR I SØR AS 29.11.2017 01.12.2018
17/692 Høietun vannledning Gravearbeid Høietun KRISTIANSAND KOMMUNE 11.12.2017 28.09.2018
17/716 SSHF Bispegra Arbeidstillatelse Bispegra AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 14.12.2017 31.10.2018
17/724 Sør Miljø AS - Generell plan, Inspeksjin i rør på kommunale veier 2018 - (RB) Arbeidstillatelse SØRMILJØ SØGNE RØRSERVICE AS 06.01.2018 06.01.2019
17/725 BM Skilt AS og Kruse Smith AS - Rådhusgata 34, Sykkelparkering - (RB) Arbeidstillatelse Rådhusgata BM SKILT AS 01.01.2018 30.11.2018
18/4 Traftec AS - Generell plan, vedlikehold av veilys, Kristiansand Kommune 2.år - (RB) Arbeidstillatelse TRAFTEC AS 02.01.2018 31.12.2019
18/6 Haumyrveien 51 Arbeidstillatelse Haumyrveien KRISTIANSAND KOMMUNE 04.01.2018 01.07.2019
18/8 Kongensgate Skole Gravearbeid Kongens gate AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 08.01.2018 31.12.2018
18/12 Generell VP 2018 - KIV Arbeidstillatelse KRISTIANSAND KOMMUNE 08.01.2018 08.01.2020
18/24 torsgate del4 Gravearbeid Tors gate KRISTIANSAND KOMMUNE 18.01.2018 28.09.2018
18/119 Rehabilitering VA Brinken - Kokleheia Gravearbeid kokleheia REPSTAD ANLEGG AS 22.08.2018 31.10.2018
18/128 ATP Andøyfaret Busslomme Gravearbeid Andøyfaret KRISTIANSAND KOMMUNE 17.04.2018 28.09.2018
18/140 HSH Entreprenør AS - St. Olavs vei 22, Trafikk inn/ut over fortau og gs.vei - (RB) Arbeidstillatelse St. Olavs vei HSH ENTREPRENØR AS 04.06.2018 01.07.2019
1 2 3 .. 5 >
©2018 Geomatikk as