Graving i Kristiansand kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansand.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/142 ATP-Slettheiveien Sykkelekspress Gravearbeid SLETTHEIVEIEN KRISTIANSAND KOMMUNE 19.12.2017 28.02.2018
16/163 Oppgradering Vesterveien for Statens vegvesen_parkering forbudt langs vei Oppgradering Vesterveien Arbeidstillatelse HANNEVIK TERRASSE TT ANLEGG AS 31.10.2017 01.07.2018
16/214 fornye plan nr 556/2016 Arbeidstillatelse FRUSTØL AS 31.12.2016 28.02.2018
17/17 Randesund hageby byggetrinn 3 Gravearbeid Lianeringvei AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 08.02.2018 31.12.2018
17/84 BM skilt, Andreas Kjærs vei Gravearbeid andreas kjærs vei BM SKILT AS 01.01.1 28.03.2018
17/276 BM Skilt AS - Tretjønnveien - Vask kamera på portal. (J.K.L.) Arbeidstillatelse BM SKILT AS 05.05.2017 05.05.2018
17/306 Grenerel skilt plan for asfaltering Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 15.05.2017 31.03.2018
17/342 Ny Varoddbrua - forberedende arbeider omlegging Varodden Gravearbeid VAREN REPSTAD ANLEGG AS 01.06.2017 01.06.2020
17/385 Grunnarbeider boligtomt Teglverksvei 15 Arbeidstillatelse TEGLVERKSVEIEN REPSTAD ANLEGG AS 16.06.2017 01.04.2018
17/393 BM Skilt AS - Vestre Strandgt 7 - Rehab Caledonien, Kruse Smith. - J.K.L. Arbeidstillatelse VESTRE STRANDGATE BM SKILT AS 31.07.2017 12.05.2018
17/399 Riggområde for bygging av ny Varoddbru Gravearbeid Torsvikveien REPSTAD ANLEGG AS 22.06.2017 10.06.2020
17/412 Rådhusgata stengt ifm kraning til fasade, Kruse Smith ( R.B.) Arbeidstillatelse RÅDHUSGATA BM SKILT AS 07.08.2017 28.02.2018
17/423 PK entreprenør as, kongens gate 33, GL Arbeidstillatelse KONGENS GATE PK ENTREPRENØR AS 31.07.2017 31.08.2018
17/431 Frustøl Maskinentreprenør as, St Olavs vei 47, EL Gravearbeid ØSTERVEIEN St. Olavs vei FRUSTØL AS 03.08.2017 30.03.2018
17/433 Kaspar Strøme as, St Olavs vei EL Gravearbeid ST. OLAVS VEI KASPAR STRØMME AS 01.08.2017 31.07.2018
17/443 torsvikkleiva va Gravearbeid vardåsveien KRISTIANSAND KOMMUNE 21.08.2017 28.02.2018
17/446 Gyldenløvesgate VA Gravearbeid GYLDENLØVES GATE KRISTIANSAND KOMMUNE 04.09.2017 30.03.2018
17/450 torsgate del3 Gravearbeid TORS GATE KRISTIANSAND KOMMUNE 08.08.2017 29.06.2018
17/453 Tilkobling VA Gravearbeid FREYASDALSVEIEN AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS 09.08.2017 31.05.2018
17/478 Oppgradering av bussholdeplasser Gravearbeid Gislemyrveien slettheiveien KRISTIANSAND KOMMUNE 19.12.2017 02.03.2018
17/486 Svanedamsvegen Arbeidstillatelse SVANEDAMSVEIEN TT ANLEGG AS 01.02.2017 01.05.2018
17/489 Fjellsikring generell plan Arbeidstillatelse VISINOR FJELL SØR AS 28.08.2017 27.08.2018
17/493 Fjernvarme Barstølveien 9 til Skibåsen 5 Gravearbeid SKIBÅSEN BARSTØLVEIEN REPSTAD ANLEGG AS 04.09.2017 31.05.2018
1 2 3 4 >
©2018 Geomatikk as